Služby

 • Veškerá agenda spojená spojena s vedením účetních knih a daňové evidence. Pro drobné podnikatele, živnostníky, příležitostné živnostníky, obchodní korporace, firmy.
 • Vyhotovení veškerých druhů daňových tvrzení pro daňové rezidenty i nerezidenty.
 • Poradenství v oblasti úvěrových produktů. Vyhodnotím Vám předložené nabídky, porovnám úrokové zatížení i tzv. RPSN.
 • Pomohu Vám se zorientovat v občansko-právní legislativě (zejména občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích).
 • Budu Vás zastupovat před finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami.
 • Poradím Vám v pracovně-právní oblasti.
 • Vypracuji a spočítám pro Vás mzdy a veškerou personální agendu.
 • Nabízím jak osobní tak i elektronickou komunikaci. Záleží jenom na Vás, čemu dáte přednost.
 • Navštívím Vás v sídle Vaší firmy a osobně se dohodneme na podmínkách.
 • Jsem flexibilní a nečiní mi problém za Vámi kamkoliv přijet.
 • Umím plynně komunikovat v anglickém jazyce včetně odborné terminologie.

Vedení účetnictví

 • Umím vést účetnictví všem účetním jednotkám (právnickým i fyzickým osobám, neziskovým organizacím, veřejně-prospěšným poplatníkům).
 • Účetní knihy jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 563/191 Sb., o účetnictví v platném znění a příslušnými Vyhláškami a účetními standardy.
 • Sestavím Vám kompletní roční účetní závěrku včetně povinné přílohy, zprávy o vztazích, výroční zprávy.
Firmy POHODA

Daňová evidence

Zpracuji pro Vás veškeré náležitosti požadované zákonem, pro vedení daňové evidence, ať již výdaje uplatňujete tzv. „paušálem,“ nebo podle skutečnosti. Zkontroluji Vámi předané podklady a navrhnu daňovou optimalizaci.


Picture with pen

Zpracování mezd

 • Zpracuji pro Vás veškerou mzdovou agendu, ať již vedete účetnictví jako účetní jednotka, nebo daňovou evidenci.
 • Mohu Vám také zpracovat personální agendu bez vazby na vedení účetnictví nebo daňové evidence.
 • Spočítám a odvedu daně, odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 • Spočítám srážky ze mzdy spojené s exekucemi, osobním bankrotem (oddlužením), v souladu s legislativou.

Daňové přiznání

Určitě je pro Vás důležitá daňová optimalizace! Navrhnu a spočítám varianty, které pro Vás budou nejvýhodnější.

V případě složité problematiky vytvořím tým daňových a účetních specialistů, kteří pro Vás vypracují nejvýhodnější variantu. Navržené řešení podložím odkazy na platnou legislativu a judikaturu, tak abychom unesli důkazní břemeno před finanční správou. V případném sporu Vás budu zastupovat a doporučím možností opravných prostředků.

Picture with macbook

Ceník

Cena dohodou. Jsem plátce DPH.

Kontakt
Tel:
© Copyright. All rights reserved. Design by Responsive Web Templates